Okręgowa Rada

Okręgowa Rada Pomorska PZD w Gdańsku, w kadencji 2019 - 2023 składa się z następujących osób:

1. Mieczysław Kamiński I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku - członek Krajowej Rady PZD
2. Jarosław Parus Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
3. Leonard Niewiński Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
4. Ryszard Gurtiaków Skarbnik Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
5. Leonarda Bachar-Kowalska Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku 
6. Wojciech Pera Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
7. Jan Kowalski Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
8. Jerzy Megger Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
9. Franciszek Potulski Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
10. Stanisław Jaruzel Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
11. Leszek Kucharek Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
12. Stanisław Kasperek Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
13. Mirosław Masiel Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
14. Tadeusz Rojek Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
15. Jan Dyjak Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
16. Marzena Kolmer Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
17. Romuald Ratajczak Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
18. Danuta Sompolińska Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
19. Leonarda Półgęsek Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
20. Regina Zajkowska Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
21. Zuzanna Madej Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
22. Zbigniew Fałek Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
23. Piotr Mikituła Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
24. Agnieszka Machnikowska Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
25. Tadeusz Konicki Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
26. Bogdan Grzela Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
27. Krystyna Łukasiewicz Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
28. Brunon Raulin Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku