Okręgowa Rada

Okręgowa Rada Pomorska PZD w Gdańsku, w kadencji 2019 - 2023 składa się z następujących osób:

1. Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku - Członek Krajowej Rady PZD
2. Jarosław Parus Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
3. Ryszard Gurtiaków Skarbnik Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku - Członek Krajowej Rady PZD
4. Wojciech Sowa Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku 
Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
5. Leonarda Bachar-Kowalska Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku 
Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku
6. Jan Kowalski Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku
7. Jerzy Megger Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku
8. Wojciech Pera Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku
9. Franciszek Potulski Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku
10. Jan Dyjak Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
11. Zbigniew Fałek Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
12. Bogdan Grzela Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
13. Stanisław Jaruzel Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
14. Stanisław Kasperek Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
15. Władysław Kurchan Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
16. Tadeusz Konicki Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
17. Leszek Kucharek Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
18. Krystyna Łukasiewicz Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
19. Agnieszka Machnikowska Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
20. Zuzanna Madej Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
21. Mirosław Masiel Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
22. Piotr Mikituła Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
23. Leonarda Półgęsek Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
24. Romuald Ratajczak Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
25. Andrzej Łockiewicz Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
26. Tadeusz Rojek Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
27. Danuta Sompolińska Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
28. Grzegorz Drozdowski Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
29. Regina Zajkowska Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku