Komisje Problemowe OZ

Okręgowa Rada Pomorska Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku powołuje ze swego składu następujące stałe komisje problemowe:

Komisja Skarg i Zażaleń w składzie:

 1. Leonard Niewiński – Przewodniczący

 2. Grażyna Zwara – Sekretarz

 3. Józef Pisarski - Członek

 4. Angelika Zając – Członek

 5. Eugenia Krefft – Członek

 6. Tadeusz Konicki – Członek

 7. Tadeusz Rojek – Członek

Komisja Zagospodarowania i Ekologii – w składzie:

 1. Wojciech Pera – Przewodniczący

 2. Marcin Matyszkiewicz – Sekretarz

 3. Andrzej Flis – Członek

 4. Edward Bafia – Członek

 5. Jerzy Megger – Członek

 6. Tadeusz Mielewczyk - Członek

Komisja Inwestycyjna - w składzie:

 1. Ryszard Gurtiaków – Przewodniczący

 2. Urszula Kasperkiewicz – Sekretarz

 3. Brunon Raulin – Członek

 4. Józef Matwies – Członek

 5. Jan Dyjak – Członek

 6. Adam Barchan – Członek

Komisja Bezpieczeństwa Ogrodów – w składzie:

 1. Leonard Niewiński – Przewodniczący

 2. Danuta Sompolińska – Sekretarz

 3. Mirosław Masiel – Członek

 4. Leonarda Półgęsek – Członek

 5. Jarosław Parus - Członek

Komisja Szkoleniowa i Konkursów – w składzie:

 1. Stanisław Kasperek – Przewodniczący

 2. Marianna Hukała-Niemczuk – Sekretarz

 3. Regina Zajkowska – Członek

 4. Krystyna Łukasiewicz – Członek

 5. Bogdan Grzela – Członek

 6. Andrzej Flis – Członek

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień - w składzie:

 1. Jan Kowalski – Przewodniczący

 2. Marianna Hukała-Niemczuk – Sekretarz

 3. Wojciech Pera – Członek

 4. Wiesław Dziwosz – Członek

 5. Henryka Miotke – Członek

 6. Leonarda Bachar-Kowalska - Członek

Komisja Polityki Społecznej – w składzie:

 1. Leonarda Bachar-Kowalska – Przewodnicząca

 2. Donata Malinowska – Sekretarz

 3. Helena Kostrowicka – Członek

 4. Agnieszka  Machnikowska – Członek

 5. Danuta Pik-Kordela – Członek

 6. Celina Zajda – Członek

Komisja Współpracy z samorządem terytorialnym - w składzie:

 1. Franciszek Potulski – Przewodniczący

 2. Beata Milianowska – Sekretarz

 3. Stanisław Jaruzel – Członek

 4. Ryszard Dąbrowski – Członek

 5. Kazimierz Miotk – Członek

 6. Paweł Trawicki – Członek

 7. Leonarda Półgęsek - Członek