Komisje Problemowe OZ

Okręgowa Rada Pomorska Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku powołuje ze swego składu następujące stałe komisje problemowe:

Komisja Skarg i Zażaleń w składzie:

 1. Leonard Niewiński – Przewodniczący

 2. Grażyna Zwara – Sekretarz

 3. Mirosław Masiel - Członek

 4. Romuald Ratajczak – Członek

 5. Jan Dyjak – Członek

 6. Stanisław Kasperek – Członek

Komisja Zagospodarowania i Ekologii – w składzie:

 1. Jerzy Megger – Przewodniczący

 2. Urszula Kasperkiewicz – Sekretarz

 3. Tadeusz Rojek – Członek

 4. Bogdan Grzela – Członek

 5. Krystyna Łukasiewicz – Członek

 6. Regina Zajkowska - Członek

Komisja Inwestycyjna - w składzie:

 1. Ryszard Gurtiaków – Przewodniczący

 2. Urszula Kasperkiewicz – Sekretarz

 3. Brunon Raulin – Członek

 4. Leszek Kucharek – Członek

 5. Bogdan Grzela – Członek

 6. Jarosław Mularski – Członek

Komisja Bezpieczeństwa Ogrodów – w składzie:

 1. Wojciech Pera – Przewodniczący

 2. Andrzej Mania – Sekretarz

 3. Mirosław Masiel - Członek
 4. Tadeusz Konicki – Członek

 5. Piotr Mikituła – Członek

 6. Zbigniew Fałek - Członek

Komisja Szkoleniowa i Konkursów – w składzie:

 1. Leonarda Bachar-Kowalska – Przewodniczący

 2. Marianna Hukała-Niemczuk – Sekretarz

 3. Regina Zajkowska – Członek

 4. Anna Nowakowska – Członek

 5. Zuzanna Madej – Członek

 6. Stanisław Jaruzel – Członek

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień - w składzie:

 1. Jan Kowalski – Przewodniczący

 2. Marianna Hukała-Niemczuk – Sekretarz

 3. Wojciech Pera – Członek

 4. Danuta Sompolińska – Członek

 5. Zuzanna Madej – Członek

 6. Stanisław Kasperek - Członek

Komisja Promocji Związku i Współpracy z samorządem terytorialnym - w składzie:

 1. Franciszek Potulski – Przewodniczący

 2. Marcin Matyszkiewicz – Sekretarz

 3. Marzena Kolmer – Członek

 4. Agnieszka Machnikowska – Członek

 5. Danuta Sompolińska – Członek

 6. Aniela Kasprzak – Członek
 7. Leonarda Półgęsek - Członek

 8. Stanisław Jaruzel – Członek