Okręgowa Komisja Rewizyjna

Okręgowa Komisja Rewizyjna prowadzi działalność kontrolną w okręgu i działa na podstawie § 119 - 123 Statutu PZD.

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku:

 1. Bogusław Dąbrowski
  Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej / I Zastępca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
 2. Elżbieta Senecka
  Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 3. Marianna Krawczyk
  Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 4. Grażyna Chinalska
  Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 5. Stefan Gross
  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 6. Andrzej Jancz
  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 7. Jolanta Rutkowska
  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 8. Jadwiga Lewandowska
  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 9. Piotr Mikituła
  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 10. Łukasz Prażnowski
  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 11. Jan Suprunowicz
  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Chcesz się skontaktować z Komisją? Napisz mail: Okręgowa Komisja Rewizyjna: rewizyjna@pzdgdansk.pl