Okręgowy Zarząd

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku to organ występujący w imieniu Okręgu. Okręgowy Zarząd odbywa swoje statutowe posiedzenia co najmniej raz w miesiącu i wykonuje bieżące zadania Okręgu.

Skład Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku:

 1. Józef Matwies
  Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 2. Mieczysław Kamiński
  I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 3. Stanisław Kasperek
  Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 4. Leonard Niewiński 
  Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 5. Ryszard Gurtiaków
  Skarbnik Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 6. Jan Kowalski
  Członek Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku
 7. Leonarda Bachar-Kowalska
  Członek Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku
 8. Jarosław Parus
  Członek Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku
 9. Wojciech Pera
  Członek Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku
 10. Jerzy Megger
  Członek Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku
 11. Franciszek Potulski
  Członek Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku