Stałe Komisje Problemowe

Okręgowa Rada Pomorska Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku powołuje ze swego składu następujące stałe komisje problemowe:

Komisja Skarg i Zażaleń - w składzie:

 1. Bogdan Grzela - Przewodniczący 

 2. Tadeusz Rojek - Zastępca Przewodniczącego

 3. Grażyna Zwara – Sekretarz

 4. Grzegorz Drozdowski - Członek

 5. Romuald Ratajczak – Członek

 6. Władysław Kurchan – Członek

 7. Wojciech Sowa – Członek

 8. Stanisław Jaruzel - Członek

 

Komisja Inwestycyjna i Zagospodarowania Ogrodów - w składzie:

 1. Ryszard Gurtiaków – Przewodniczący

 2. Jerzy Megger- Zastępca Przewodniczącego

 3. Anna Oskard-Bujak – Sekretarz

 4. Zuzanna Madej – Członek

 5. Leszek Kucharek – Członek

 6. Regina Zajkowska – Członek

 7. Tadeusz Konicki – Członek

 8. Krystyna Łukasiewicz - Członek

 9. Piotr Mikituła - Członek

 10. Mirosław Masiel - Członek

Komisja Szkoleniowa, Odznaczeń i Konkursów – w składzie:

 1. Leonarda Bachar-Kowalska – Przewodniczący

 2. Jan Kowalski - Zastępca Przewodniczącego

 3. Bożenna Kaczmarek – Sekretarz

 4. Zuzanna Madej – Członek

 5. Stanisław Jaruzel – Członek

Komisja ds. Sprawdzania dokumentów WZS - w składzie:

 1. Leonarda Bachar-Kowalska – Przewodniczący

 2. Zuzanna Madej – Sekretarz

 3. Krystyna Łukasiewicz - Członek

 4. Leonarda Półgęsek - Członek

 5. Jolanta Rutkowska - Członek

 6. Zbigniew Fałek - Członek

 7. Andrzej Łockiewicz - Członek

Komisja Promocji Związku i Współpracy z samorządem terytorialnym - w składzie:

 1. Franciszek Potulski – Przewodniczący

 2. Leonarda Półgęsek - Zastępca Przewodniczącego

 3. Marcin Matyszkiewicz – Sekretarz

 4. Agnieszka Machnikowska – Członek

 5. Wojciech Sowa – Członek

 6. Danuta Sompolińska – Członek

 7. Aniela Kasprzak – Członek

 8. Stanisław Jaruzel – Członek

 9. Tadeusz Szczęsny - Członek