Gazeta Prawna o ogrodach działkowych

1906.2012

14 czerwca 2012, na łamach dziennika "Gazeta Prawna" ukazał się artykuł pt. "Państwo zostało za bramą ... ogródków działkowych".

Niestety ta publikacja z góry stawia w negatywnym świetle zarówno Polski Związek Działkowców jak i ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Nie pozostając obojętnym na oczerniania polskich działkowców Okręgowy Zarząd wystosował poniższe stanowisko:

Listo OZ PZD Gdańsk skierowany do redakcji Gazety Prawnej z dnia 18 czerwca 2012 List OZ do red. Suchodolskiej w odpowiedzi na publikacje List do Redaktora Naczelnego Gazety Prawnej z dnia 19 06 2012r