Aktualności

Tańszy prąd dla ROD – kiedy dwa dokumenty? - 28.11.2022
Lista rankingowa IV etapu konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” - 28.11.2022
Informacja w sprawie aktualizacji Podręcznika Grantobiorcy w ramach programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” - 28.11.2022
Zaproszenie na szkolenie kandydatów na działkowców i nowych działkowców - 28.11.2022
Granty dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – „nabór na ostatniej prostej”
Szkolenie Prezesów Zarządów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD - 23.11.2022
XVI posiedzenie Krajowej Rady PZD - 18.11.2022
Czytajcie „działkowca”! - 18.11.2022
Grudniowy „Mój Ogródek” – od 18.11 w sprzedaży! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom! - 18.11.2022
Zrób to sam. Kompostownik na każdej działce - 14.11.2022