Aktualności

ZAPRASZAMY PO ODBIÓR DRUKÓW ZAPROSZEŃ NA WALNE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE ROD W ROKU 2020
Lutowy numer na rynku od 21 stycznia! „Mój Ogródek” – poradnik ogrodniczy każdego działkowca i ogrodnika
Informacja z narady zorganizowanej w dniach 15-16 stycznia 2020 roku przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD
Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w dniu 15.01.2020 r. w Warszawie
Spotkanie gdyńskiego kolegium prezesów z przedstawicielem Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie selektywnej zbiórki odpadów w gdyńskich rodzinnych ogrodach działkowych
W jaki sposób przeciwdziałać pożarom w ROD
Uchwały krajobrazowe w Polsce
PAMIĘTAMY !
Nowy rodzaj dyżurów telefonicznych
Szkolenia dla członków Okręgowej Rady Pomorskiej PZD, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz pracowników biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku