Aktualności

Informacja Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD o badaniu sprawozdania finansowego jednostki krajowej PZD za 2022 rok, wydaniu opinii do projektów preliminarzy finansowych, planu pracy Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD na 2023 r -
Projekt „Zwyczaje ogrodnicze i świadomość ekologiczna właścicieli ogrodów z Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej” - 17.03.2023
Posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku
Łuna nad ogrodem działkowym - 17.03.2023
STANOWISKO Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów pośrednich w ramach projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” - 16.03.2023
Zima w ROD
Bieżące wydarzenia Zadania struktur Związku w zakresie oświaty - 13.03.2023
Realizacja Programu Grantowego prowadzonego przez ARiMR - Wniosek zbiorowy
Bieżące wydarzenia
Narada dyrektorów biur okręgów PZD - 10.03.2023