Dla organów ROD

Rejestr członków PZD w ROD - wzór

Materiały dla Komisji Rewizyjnych ROD

Materiały dla Zarządów ROD

I. Dzierżawa działkowa:

II. Przeniesienie praw do działki

III. Nabycie praw do działki po zmarłym działkowcu

IV. Wypowiadanie dzierżawy działkowej

V. Organizacyjne

VI. Rejestracyjne

VII. Finanse i księgowość

VIII. Inwestycje i remonty