ROD im. Konopnickiej w Gdańsku ogłasza przetarg

0301.2017

Rodzinny Ogród Działkowy im. M. Konopnickiej w Gdańsku ul.Ugory 11 ogłasza przetarg pisemny na wykonanie elektryfikacji ogrodu- sektor II.

Wykonanie instalacji na terenie ROD wg uzgodnionego projektu wewnętrznego.

Zakres robót i materiałów:

  1. Dostawa i ułożenie ziemią przewodów pomiędzy 10 (dziesięcioma) rozdzielniami:

– ok 280 mb przewodu 5×25 mm2 ( ok 100 mb w osłonie)

– ok 280 mb przewodu 5×16 mm2

  1. Podłączenie ułożonych przewodów w 10 rozdzielniach.
  2. Wykonanie 10 rozdzielni wraz z wyposażeniem jak niżej i możliwością rozbudowy do 10 odbiorców w każdej rozdzielni:

– obudowa z tworzywa termo-utwardzonego z płytą  montażową o wymiarach 400 x 600 + fundament

– jednofazowy  elektroniczny licznik energii 10/40A – szt. 6

– zabezpieczenie nadprądowe  1 faz. / 16 A – szt.6

– złącza podłączeniowe odbiorców

– transport i montaż

– materiały technologiczne – przewody, tulejki kablowe, osłony, mat. śrubowe wg  potrzeb.

  1. Uruchomienie wykonanej instalacji.
  2. Dokonanie odpowiednich odbiorów.

Koszty wykonania instalacji:

– koszt kabli, materiałów i podzespołów

– koszt ułożenia przewodów (koparka + robocizna)

– koszt podłączenia elementów w skrzynkach

– koszt montażu i podłączenia skrzynek do kabla ziemnego

Całkowity koszt wykonania instalacji brutto to:                  

Gwarancja na wykonaną usługę 24 miesiące. Na liczniki itp. – wg  producentów 12/24 miesiące od dnia zakupu komponentów.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer tel: 501-381-184 lub bezpośrednio w biurze Ogrodu.