Dodatek węglowy nie dla działkowców - 19.10.2022

1910.2022

Od 20 września obowiązuje nowelizacja ustawy o dodatku węglowym. Zgodnie z nią, niektóre osoby zostały wykluczone z grona świadczeniobiorców.

Kto straci? Głównie te osoby, które próbowały oszukiwać i tym sposobem zyskać więcej pieniędzy.

Dodatku węglowego nie dostaną również działkowicze. Dlaczego? Zgodnie z ustawą z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogródkach działkowych, "na terenie działki obowiązuje całkowity zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej". Osoby, które zamieszkują na działce, robią to niezgodnie z prawem i jednocześnie nie mają one co liczyć na otrzymanie dodatku w wysokości 3 tys. zł.

źródło:o2.pl

Galeria