Żywność ekologiczna - 26.07.2018

2707.2018

W Polsce od 2021 r zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące ekożywności. Jest to konsekwencja reformy systemu rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej. Nowe przepisy zostały przyjęte przez europarlament w kwietniu 2018r. Konsumenci maja zyskać pewność, że produkty z certyfikatem są najwyższej jakości. Celem zmian jest ujednolicenie przepisów dla producentów europejskich i z tych krajów z poza Unii Europejskiej – których mają obowiązywać te same zasady.

Nowe zasady maja zwiększyć pewność konsumentów, że nabywana przez nich żywność jest wysokiej jakości. Importerzy będą musieli się dostosować do unijnych standardów. Wyznaczono na to pięć lat. Obostrzenia będą obowiązywać od 2026 r.

To wszystko zdaniem ekspertów -może się pozytywnie przełożyć się na polski rynek żywności ekologicznej. Rynek jest szacowany na 900 mln zł i dynamika wzrostu to około 20% rocznie. W planach jest przyznawanie grantów przedsiębiorcom którzy podejmą ryzyko produkcji.

My działkowcy od przeszło stu lat produkujemy na potrzeby własne rodzin najzdrowsza żywność na naszych działkach.

Dotychczas nie otrzymywaliśmy żadnych grantów.

Dotychczas za małe jest uznanie dla trudu i pracy milionowej rzeszy działkowców, którzy doceniają zdrowe własne świeże warzywa i owoce oraz zioła.

W świetle powyższych rozwiązań prawnych Unii Europejskiej, my Działkowcy mamy swój już faktyczny obecnie udział w produkcji najwyższej jakości ekożywności dla około 15% naszego społeczeństwa polskiego.

Popularyzujmy zdrowy i ekologiczny styl życia i odżywiania naszych rodzin i najbliższego otoczenia społeczności lokalnej.

Jest jeszcze jeden bardzo ważny argument funkcjonowania ogrodów działkowych w naszych miastach w kraju. 74 % osób jest zainteresowanych zakupem świeżych warzyw i owoców na potrzeby dnia codziennego. To jest bardzo poważne uzasadnienie.

Z wyrazami szacunku i uszanowania

Działkowiec Józef Romanowski