List gratulacyjny oraz stanowisko Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Tczewie

0706.2016

Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Tczewie na spotkaniu w dniu 2 czerwca 2016 r. postanowił skierować list gratulacyjny z okazji 35 lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców:

List gratulacyjny Kolegium Prezesów w Tczewie z okazji jubileuszu 35 lecia PZD

Ponadto Kolegium podjęło stanowisko w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego treść dostępna jest poniżej:

Stanowisko Kolegium Prezesów w Tczewie z dnia 2 czerwca 2016 r.
M.K.