Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada RPO ws. zamieszkiwania w ROD

3003.2016

Podsekretarz Stanu w ww. ministerstwie odpowiedziała na list RPO ws. zamieszkiwania w ROD osób bezdomnych. Dane dotyczące skali tego problemu, które przytacza ministerstwo na podstawie zebranych przez wojewodów informacji pokrywają się z tymi, które prezentuje na podstawie własnych badań PZD. Kolejne źródło potwierdza zatem, że skala problemu bezdomności nie jest masowa, jak zakładał RPO. Co więcej ministerstwo wskazuje także na złożoność problemu, bowiem, jak informuje powodów zamieszkiwania w ROD jest więcej niż tylko bieda, w wśród nich są m.in.: niechęć do dzielenia mieszkania z innymi, zakup tańszego domu, niższe koszty utrzymania takiego lokum i inne.

Treść odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do RPO znajduje się tutaj:

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Odp_MRPiPS_ogrody_dzialkowe.pdf