Straż Miejska w Wejherowie skontroluje ponad 600 szamb oraz 7 przydomowych oczyszczalni - 23.03.2023

2303.2023

Ze względu na zmianę przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przewodniczący miast oraz gmin zobowiązani są do ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Władze z Wejherowa do skontrolowania mają około 600 szamb, w tym około 300 na ogrodach działkowych oraz 7 przydomowych oczyszczalni.

Miasto rozpocznie przegląd o 15 marca 2023 roku na podstawie art. 379 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Kontrole przeprowadzać będzie straż miejska, która zobowiązana będzie dwa razy w roku przeprowadzić taką kontrolę, z wyjątkiem nieruchomości wykorzystywanych wyłącznie do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, gdzie kontrola odbywa się tylko raz w roku.

Właściciele nieruchomości, które posiadają zbiorniki bezodpływowe, będą zobowiązani do podania do protokołu podczas kontroli min takie informacje jak ilość osób zamieszkałych, typ zbiornika, jego pojemność, rok budowy, technologia wykonania oraz okazania umowy z właściwymi podmiotami w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Dodatkowo Straż miejska przypomina, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Wejherowo właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego pozbywania się nieczystości ciekłych. Zabronienie jest dopuszczenie do przepełnienia i wylewania nieczystości na powierzchnie terenu i do gruntu oraz zapewnienie czystości i porządku na nieruchomości.

źródło: bomega.pl

Galeria