Plakat „Zadbajmy o owady zapylające” dla ROD

2104.2016

Krajowa Rada PZD od kilku lat aktywnie uczestniczy w tworzeniu warunków przyjaznych dla środowiska naturalnego, ratowania  zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, przywracania równowagi ekologicznej. Ogrody działkowe i bogactwo ich ekosystemów są idealnym miejscem dla kilkaset gatunków pszczół i trzmieli, które pełnią niezwykle ważną rolę i uzupełniają działalność pszczoły miodnej. Zapylają one bowiem kwiaty i rośliny, bez których w ogrodach działkowych nie będzie owoców i innych pożytków czerpanych z natury.

W informacyjnym szumie promującym ogrodowe nowinki i coraz to nowe preparaty owadobójcze, które mają  działkowcom pomóc w uzyskiwaniu lepszych zbiorów, często zapominamy nie tylko o istotnej roli tych owadów, ale także to, jak ważną pełnią one funkcje w ogrodach działkowych. Tymczasem wprowadzając obce dla naszego środowiska rośliny ozdobne, a także coraz bardziej trującą chemię i nawozy zagrażamy istnieniu owadów zapylających.

Krajowa Rada postanowiła działkowcom przypomnieć wszystkie najbardziej istotne informacje dotyczące owadów zapylających i ich roli, a także przypomnieć o obowiązkach działkowych gospodarzy względem tych „małych przyjaciół” ogrodów działkowych.  Ma w tym pomóc przygotowany przez wydawnictwo „działkowiec” plakat. Chroniąc owady zapylające dbamy o zapylenie kwiatów i roślin, a tym samym będziemy mogli liczyć na dobre zbiory ogrodowych pożytków.

Koszty druku zostały pokryte ze środków Funduszu Oświatowego Krajowej Rady PZD. Zachęcamy wszystkie zarządy ROD, by rozwiesiły plakaty na tablicach informacyjnych ROD. Dzięki temu z zawartymi tam informacjami będą mogli zapoznać się wszyscy działkowcy.