List gratulacyjny ROD im. Grudzińskiego w Gdyni na okoliczność 35-lecia PZD

1305.2016

Jubileuszowe gratulacje od ROD im  J  Grudzińskiego w Gdyni