List do Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka z ROD "Nad Wisłą" w Tczewie w sprawie projektu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2503.2019

Tczew, 23.03.2019 r.

ROD im. "Nad Wisłą"

w Tczewie

 

Pan Henryk Kowalczyk

Minister Środowiska

Warszawa

 

 

W sprawie projektu zmiany Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Po zapoznaniu się z projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, działkowcy zrzeszeni w ROD im. "Nad Wisłą" w Tczewie stwierdzają, że zaproponowane zapisy, dotyczące gromadzenia i opłat za wywóz śmieci są niesprawiedliwe i uderzają bezpośrednio w nich.

 

Brak sprecyzowania pojemności worka lub pojemnika na odpady jest niewłaściwe - daje gminom możliwość ustalania dowolnej stawki opłat za gospodarkę śmieciami.

 

Nieuwzględnienie faktu obowiązku posiadania kompostownika u każdego działkowca a tym samym kompostowania odpadów jest błędem a uwzględnienie właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady komunalne w kompostownikach przydomowych, wprowadza podział społeczeństwa.

 

Wobec powyższego, wnioskujemy o przeanalizowanie projektu zmiany ustawy.

 

W imieniu Działkowców ROD im. "Nad Wisłą"w Tczewie

 

 Prezes Stanisław Dominiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze stanowisko przekazujemy do wiadomości:

-Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki

-Prezes OP PZD Pan Józef Matwies

Galeria