Konsultacje społeczne dot. zagospodarowania terenu przy ROD im. Marii Konopnickiej w Gdańsku - 06.12.2021

0612.2021

W dniu 23.10.2021 w Domu Działkowca ROD im. Marii Konopnickiej w Gdańsku przy u. Ugory 11 odbyły się konsultacje społeczne dot. zagospodarowania terenu sąsiedniego przy bud. "Holistyczne Centrum Wsparcia po Stracie eMOCja - Fundacji Hospicyjnej Pomorze Dzieciom". 

Spotkanie warsztatowe miało na celu przedyskutowanie oraz analizę możliwych sposobów zagospodarowania terenu, w oparciu o zebrane informacje w badaniu ankietowym oraz wspólne wypracowanie wytycznych do koncepcji zagospodarowania terenu. Za przeprowadzenie warsztatów odpowiedzialni byli eksperci spółki Gdańskie Wody, a uczestnikami byli m.in. mieszkańcy najbliższej okolicy (mieszkańcy budynków ul. Ugory 8 i 9 w Gdańsku) i dzielnicy Stogi, działkowcy, przedstawiciele Rady Dzielnicy Stogi, Holistycznego Centrum Wsparcia po Stracie eMOCja oraz Gdańskich Nieruchomości. Tematem przewodnim tego etapu konsultacji społecznych było wypracowanie głównych kierunków zmian oraz nakreślenie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu przez uczestników spotkania, a następnie wspólna dyskusja i podsumowanie finalnych koncepcji.

Łukasz Prażnowski

Prezes Zarządu ROD im. Marii Konopnickiej w Gdańsku

Galeria