Podsumowanie IX Krajowego Zjazdu Delegatów

2912.2011

W dniach 16 i 17 grudnia 2011 obradował IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Celem statutowym Zjazdu było podsumowanie kończącej się kadencji, wybór nowych władz oraz rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i podjęcie stosownych uchwał. Przy 95% frekwencji 430 delegatów i wielu znamienitych gości dyskutowano także o sytuacji ruchu działkowego w Polsce, przyszłości Związku i działaniach, w jakie winni zaangażować się wszyscy działkowcy.

W swoim referacie sprawozdawczo-programowym Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podsumował kadencję 2007-2011 odnosząc się do najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w Związku. Najwięcej uwagi Prezes poświęcił walce o zachowanie ustawy o ROD, prawa działkowców oraz istnienie Ogrodów i Związku. Mimo trudnej przyszłości, która rysuje się przed Związkiem wyraził przekonanie, że - tak jak dotychczas – działania i trudy działkowców zwieńczone będą sukcesami.

W jawnym głosowaniu wybrano Krajową Radę i Komisje Statutowe. Na stanowisko Prezesa PZD ponownie wybrany został Eugeniusz Kondracki. Na przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD wybrana została Maria Fojt, a na przewodniczącą Krajowej Komisji Rozjemczej PZD Olga Ochrymiuk. Jednogłośne poparcie jakie uzyskał Prezes i Przewodniczące, było najlepszym potwierdzeniem uznania delegatów, dla dotychczasowego kierunku działań PZD. Dotychczasowa linia PZD została także podtrzymana przez szereg przyjętych Stanowisk IX Krajowego Zjazdu Delegatów.

Ranga wydarzenia skłoniła KR PZD do zaproszenia wielu gości. W obradach uczestniczyli m.in. Ryszard Kalisz, Tadeusz Iwiński, Janusz Piechociński, Iwona Piątek, Stanisław Kalemba i Marek Konopka. Listy do Zjazdu przesłali m.in. Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Zarówno Prezydent, jak i Marszałek Sejmu skierowali wiele ciepłych słów pod adresem samego Związku, jak i IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, jako reprezentanta milionowej rzeszy polskich działkowców. Taki ton wypowiedzi daje nadzieję na dobrą i owocną współpracę w przyszłości.

Poza uchwałami związanymi z realizacją obowiązków statutowych, IX Krajowy Zjazd Delegatów przyjął także 10 stanowisk i apel odnoszące się do najważniejszych zagadnień związanych z sytuacją i funkcjonowaniem ROD i PZD, a także obroną praw działkowców. Ponadto Zjazd podjął uchwałę wprowadzającą zmiany w statucie PZD.

Delegaci wybrani na IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD jako pierwsi otrzymali „Poradnik prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego”, który zostanie również bezpłatnie rozprowadzony do wszystkich ogrodów.

Wszystkie wspomniane w tekście dokumenty, a także galerię zdjęć doskonale odzwierciedlających ducha Zjazdu znajdą Państwo tutaj

/Dział Medialny KR PZD/