Już zbieramy podpisy pod projektem Ustawy o ROD!

0811.2012

W dzisiejszym (08.11.2012) wydaniu „Gazety Wyborczej" ukazał się komunikat informujący o tym, że zgodnie z decyzją Marszałka Sejmu z dnia 5 listopada 2012r. osobowość prawną uzyskał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Oznacza to, że od dziś Komitet ma pełne prawo, by zbierać podpisy pod nową ustawą o ROD. Zachęcamy wszystkich do wsparcia tej inicjatywy.

Listę, na której można złożyć  swój podpis, zamieszczamy poniżej. Należy ją wydrukować i podpisać - podając swoje imię i nazwisko, nr PESEL i adres zamieszkania, a następnie należy przekazać dokument (osobiście lub pocztą) do biura Komitetu (ul. Bobrowiecka1, 00-728 Warszawa) lub do najbliższego Okręgowego Zarządu (adresy OZ).

  Dodatkowe informacje: 1. Jak zbierać podpisy?   2. Lista do zbierania podpisów   3. Projekt Ustawy o ROD 4. Uzasadnienie do projektu Ustawy o ROD   Źródło - www.pzd.pl