Protest działkowców z ROD „ZIELONY” w Gdyni w dniu 15.10.2021 - 16.10.2021

1610.2021

Działkowcy z  ROD „Zielony”  oraz z innych ogrodów w Gdyni zebrali się w piątkowe popołudnie, aby protestować przeciwko planowanej budowie ulicy, przecinającej ogród w połowie.

 

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych działkowcy z ROD „Zielony” oraz innych okolicznych ogrodów w Gdyni licznie zebrali się przed budynkiem Zarządu ROD celem zaprotestowania przeciwko rozdzieleniu ogrodu projektowaną ulicą im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Wszyscy , oburzeni planami Urzędu Miasta w Gdyni ,stwierdzali, że budowa drogi przez środek ROD będzie jakby „rozerwaniem serca na pół”. Wśród zebranych można było usłyszeć głosy, że ROD „Zielony” stanowi „płuca” miasta oraz zapewnia znakomite zaplecze ekologiczne.

 

Na miejscu pojawiła się telewizja Gdańsk. Poszczególni działkowcy wypowiadając się do kamery okazywali  zdziwienie i oburznie  planami miasta  zwłaszcza, że  obok ogrodu jest nieużytkowany teren, po którym mogła by przebiegać trasa planowanej inwestycji. Jednym z oburzonych był między innymi  działkowiec, który zakładał ten ogród i dzielił teren pod działki.

 

Na zakończenie  protestu działkowcy stwierdzili, że z nadzieją patrzą w  przyszłość. Prezes ROD Leszek Kucharek wraz z innymi członkami Zarządu zapowiedział , że będzie  walczył o zachowanie ogrodu w obecnym kształcie. Po ustalonym na dzień 22 października br. spotkaniu delegacji działkowców z Prezydentem miasta Gdyni,  społeczność działkowa będzie  informowana o przebiegu spotkania i  dalszych działaniach  podjętych przez Związek w przypadku niesatysfakcjonujących negocjacji.

 

Prezes ROD „Zielony” w Gdyni podziękował wszystkim za przybycie i zapowiedział,  że zrobi wszystko co w jego mocy w celu obrony ogrodu.

 

Andrzej Mania

Starszy Inspektor ds. terenowo-prawnych

Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria