List Otwarty

1911.2012

Członkowie organów statutowych Okręgu Gdańskiego obradujący na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2012 r. skierowali list otwarty do Parlamentarzystów w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Treść listu publikujemy poniżej: List otwarty członków statutowych organów Okręgu Gdańskiego PZD do parlamentarzystów wybranych w województwie pomorskim