Kolejne umowy ROD o grant z ARiMR podpisane - 02.11.2022

0211.2022

W dniach 27-28 października 2022 r. w siedzibie Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni zostały podpisane kolejne trzy umowy  o powierzenie grantu w ramach Projektu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – poprawa jakości środowiska miejskiego dla dwóch Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców na łączną kwotę 300 tyś. złotych. W najbliższych dniach podpisane zostaną kolejne dwie umowy
w ramach III etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 01.08 – 31.08.2022 r.

Granty przyznane zostały następującym Rodzinnym Ogrodom Działkowym PZD:

  1. "Kolejarz" w Chojnicach,
  2. "Wisełka II” w Gdańsku,
  3. „VII Dwór” w Gdańsku,
  4. im. Subisława w Gdańsku,
  5. im. Stefana Okrzei w Gdańsku.

Dzięki dofinansowaniu Rodzinne Ogrody Działkowe z naszego Okręgu będą mogły wykonać zadania związane z tworzeniem i odnowieniem zieleni na terenach wspólnych ROD, nasadzeniem roślin miododajnych i odstraszających komary, kleszcze, leczeniem
i umacnianiem starych drzew, modernizacją ogrodzenia, zakupem kompostownika ogólnego oraz monitoringu na teren ogrodu. Dodatkowo będą wykonywane prace polegające na uaktywnieniu biologicznym terenu poprzez likwidację pól nieprzepuszczalnych utwardzeń powierzchni gruntu oraz zakupem hoteli dla owadów zapylających i karmników dla ptaków.

Przypomnijmy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach 01.08.2022 – 31.08.2022 r. III etap konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W wyniku którego w dniu 24 października 2022 r. została opublikowana lista rankingowa ww. projektu grantowego przyznająca w III etapie konkursu 8 303 784,47 zł dla 88 ROD.
Na dzień 24.10.2022 r. ogólna suma przyznanych grantów w kraju na stowarzyszenia stanowi 18 191 688,37 zł 

Jednocześnie informuję, że w dniu 28.10.2022 r. Okręg Pomorski PZD w Gdańsku złożył do ARiMR wniosek zbiorowy w którym uczestniczy 14 ROD. Złożony wniosek dotyczy dwóch projektów w zakresie zakupu rębaka oraz wykonania planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Grzegorz Drozdowski

Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria