Spotkanie z zarządami ROD z powiatu tczewskiego

1612.2016

Ostatnie terenowe spotkanie z zarządami ROD odbyło się w Tczewie i było skierowane ku zarządom ROD z powiatu Tczewskiego. Spotkanie otworzył Prezes Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku pan Czesław Smoczyński. Prezes nakreślił sytuację PZD w otoczeniu zewnętrznym, opowiedział o ostatnich atakach na Związek, a także wyjaśnił uczestnikom sytuację ostatniej nagonki medialnej. Zaapelował także do wszystkich aby brali udział w obronie organizacji, w sposób najprostszy i dostępny dla każdego: w postaci listów i stanowisk kierowanych do odpowiednich podmiotów.

img_4009

Kolejnym, ważnym elementem spotkania było wystąpienie inspektora do spraw inwestycji - pani Magdy Trapkowksiej, która przybliżyła wszystkim zasady prowadzenia zadania inwestycyjno-remontowego na terenie ROD. Działalność w tym zakresie jest bardzo ważna i wymaga wiele uwagi. Kolejną ważną częścią spotkania były sprawy terenowo-prawne. Inspektor do spraw terenowo-prawnych omówił kwestię regulacji praw do nieruchomości w trybie art. 75 i 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a także w oparciu o nabyte już doświadczenia z zarządów ROD - omówił dobre praktyki z zakresu przyznawania prawa do działek oraz wypowiadania dzierżawy działkowej. Na zakończenie głos zabrał pan Franciszek Potulski - przewodniczący komisji do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, partiami politycznymi i innymi podmiotami w okręgowym zarządzie. Omówił sposoby nawiązywania współpracy z władzami gmin i miast, a także elementy dobrej współpracy.

Spotkanie zakończyło się tradycyjnym złożeniem życzeń świątecznych przez Prezesa Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku oraz wszystkich obecnych pracowników biura okręgu.