KR PZD ustosunkowała się do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do NSA

2005.2016

Podczas VII posiedzenia Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, które odbyło się w dniu 19 maja 2016 r. bardzo szeroko omówiono wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich skierowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego wywołującego rozbieżności w orzecznictwie sądowym, który dotyczy możliwości stosowania przez organy budowlane rozszerzonego nadzoru w stosunku do obiektów budowlanych, niewymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę, ponieważ obejmuje on również altany działkowe.

W pierwszej kolejności głos w tej sprawie zabrał Pan Tomasz Terlecki radca prawny KR PZD, który bardzo szczegółowo  zaprezentował analizę prawną wniosku RPO i negatywne skutki jakie mogą nastąpić dla ogrodów i działkowców w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia tej kwestii przez NSA.

Następnie głosy w tej sprawie zabrali również inni prawnicy i radcy prawni zatrudnieni w Związku, a także członkowie Krajowej Rady. Temat wywołał wyjątkowe poruszenie wśród zebranych członków, ponieważ przedstawione przez RPO zagadnienie sprowadza się do rozstrzygnięcia, jak szeroki ma być zakres nadzoru sprawowany przez organy budowlane wobec takich obiektów, jak np. altana działkowa.

Podsumowując dyskusję na ten temat Krajowa Rada PZD wydała stosowne Stanowisko w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego stosowania nadzoru budowlanego wobec obiektów niewymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę, którego sygnatariuszami zostali wszyscy członkowie Krajowej Rady obecni tego dnia na posiedzeniu. Krajowa Rada PZD wyraziła w nim swój sprzeciw wobec inicjatywy RPO, która może spowodować masowe podważanie legalności setek tysięcy altan działkowych poprzez uznawanie ich za samowole budowlane. Konsekwencją tego stanu rzeczy będzie narażenie polskich działkowców na konieczność rozbiórek swoich altan oraz utratę prawa do należnej ich rekompensaty za własny majątek. Rozstrzygnięcie tej kwestii przez NSA może bowiem wpłynąć na sytuację prawną oraz interesy działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych oraz całego Związku.

Stanowisko przekazane zostało do Rzecznika Praw Obywatelskich. Krajowa Rada PZD poprosiła w nim Rzecznika o wycofanie wniosku w interesie polskich obywateli, a zwłaszcza setek tysięcy polskich działkowców.

Załączniki:

  1. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.
  2. Wystąpienie radcy prawnego KR PZD Tomasza Terleckiego.
  3. Stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego stosowania nadzoru budowlanego wobec obiektów niewymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę