Szkolenia dla nowych Działkowców w Okręgu Pomorskim

0412.2019

Zgodnie z zaleceniami Krajowej Rady PZD szkolenia dla kandydatów i nowych działkowców w Okręgu Gdańskim odbywają się regularnie w siedzibie Okręgu oraz w terenie. Zbliża się koniec roku, a tym samym dobiega końca cykl szkoleń. Największa frekwencja jest w miesiącach wiosenno-letnich, ale na spotkaniach jesiennych też nie jest źle. W tym roku wiele się działo – zebrania sprawozdawczo-wyborcze, zjazdy delegatów, wybory nowych władz ROD, Krajowy Zjazd Delegatów, ,,Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” ustawa śmieciowa, sprawa bezpieczeństwa ROD i inne. Wszystkie te sprawy były na szkoleniach poruszane.

Szkolenie podzielone było na dwie części – pierwsza to omówienie obowiązującego prawa w PZD – ustawa, Statut PZD, Regulamin ROD i inne przepisy obowiązujące w PZD oraz aktualna sytuacja PZD. Bardzo dokładnie omawiane były sprawy nabywania praw do działki.

Druga część szkolenia obejmowała regulaminowe zagospodarowanie działki i jej modernizację, podstawowe zasady doboru, uprawy i ochrony roślin z naciskiem na bioróżnorodność na działce. Adekwatnie do pory roku sygnalizowane byłydziałania, na które należy w tym czasie zwrócić szczególną uwagę (aktualnie dotyczy to prac porządkowych, przygotowania i zabezpieczenia działki przed zimą - zabezpieczenia roślin i altan).

Po omówieniu ww. tematów, a często w trakcie omawiania odbywała się dyskusja i odpowiadanie na pytania i wyjaśnianie wątpliwości zgłaszanych przez słuchaczy.

Po zakończeniu szkolenia zostały wydane zaświadczenia celem przedłożenia w Zarządzie swojego ROD.

Uczestnicy otrzymali też broszury tematyczne wydawane przez Krajową Radę PZD, które cieszą się powodzeniem wśród nowych działkowców.

Ostatnio szkolenia odbyły się w dniach: 26 października w Gdyni, 6-7 listopada w Gdańsku, 16 listopada w Wejherowie, 23 listopada w Kwidzynie, 4-5 grudnia w OZP w Gdańsku.

 MHN

 

 

Galeria