ROD „Janowo” w Rumi świętował swoje 30lecie

2208.2016

IMG_320120 sierpnia 2016 r. odbyły się uroczystości 30lecia istnienia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Janowo” w Rumi. Na terenie ogrodu zgromadzili się liczni goście, w tym: Czesław Smoczyński – członek Prezydium Krajowej Rady i Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, Leonard Niewiński – członek Krajowej Rady PZD i Przewodniczący Kolegium prezesów ROD w Gdyni, Michał Pasieczny – Burmistrz Miasta Rumi, Małgorzata Łoboz – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Rumi, Henryk Grinholc i Tadeusz Piątkowski – radni Miasta Rumi, Elżbieta Senecka – Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku, Wojciech Pera – członek Prezydium Okręgowego Zarządu oraz zaproszeni prezesi rodzinnych ogrodów działkowych z okręgu pomorskiego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMG_3106W ramach obchodów wręczono odznaczenia Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców pani Krystynie Tylor i panu Zbigniewowi Rachwaldowi, złote odznaki Zasłużonego Działkowca pani Iwonie Alkiewicz i panu Ryszardowi Staszakowi. Wręczono także odznaki w stopniu srebrnym i brązowym.

Pan burmistrz Michał Pasieczny wręczył dziesięciu działkowcom upominki za najpiękniejsze działki w ogrodzie Janowo. Jednocześnie cały ogród został wyróżniony jubileuszowym drzewkiem – dębem szypułkowym. Państwo Zielke, którzy wygrali konkurs na najpiękniejszą działkę w ogrodzie zostali nagrodzeni przez Prezesa ogrodu rzeźbą ufundowaną przez Centrum Ogrodnicze „Mikoflor”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMG_3142Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie jubileuszowych pucharów wraz z dyplomami uznania ze strony Krajowej Rady PZD i Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, które w imieniu Krajowej Rady i Okręgu wręczył prezes  Okręgu Pomorskiego pan Czesław Smoczyński.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wystąpienia gości, wręczenie upominków oraz wypuszczenie gołębi zakończyły oficjalną część uroczystości. Następnie odbyły się zwiedzanie ogrodu, posiłek oraz zabawa taneczna.

IMG_3187

Przy organizacji uroczystości Zarząd ROD „Janowo” współpracował i uzyskał pomoc od Urzędu Miasta Rumi, Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”, Centrum Ogrodniczego „Mikoflor”, Domu Bankietowego Grinholc, Sklepu „U Dudiego” i wytwórni „Adam Kummer”.