ROD im. Sikorskiego w Kwidzynie składa życzenia z okazji 35-lecia PZD

1005.2016

Szanowny Pan

Eugeniusz Kondracki

Prezes Polskie Związku Działkowców

Rok 2016 jest niezwykle ważny dla Polskiego Związku Działkowców, ponieważ świętujemy w nim Jubileusz 35-lecia istnienia niezależnej, samorządnej organizacji kierującej ruchem ogrodnictwa działkowego w Polsce. .

W początkowym okresie 35-lecia działalności Polskiego Związku Działkowców nastąpił duży rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce. W późniejszym okresie na wskutek różnych przemian w kraju zaszła potrzeba walki o zachowanie ogrodów działkowych, praw przysługujących działkowcom i nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.

W tym szczególnym czasie proszę przyjąć słowa uznania za upór i wytrwanie w działaniu przyczyniającym się do zachowania ogrodów działkowych w Polsce i uchwaleniu w 2013 roku ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Jestem przekonany, że jubileuszowy 2016 rok przyniósł działaczom Polskiego Związku Działkowców wiele satysfakcji i stał się źródłem do dalszej pracy na rzecz wspierania ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Panu zaś Panie Prezesie życzę dużo zdrowia i uporu w dalszych działaniach na rzecz Polskiego Związku Działkowców.

 A ja jako zwykły działkowiec żebym mógł jeszcze nieraz Panu złożyć gratulacje z okazji następnych jubileuszów.

 

Z poważaniem i wyrazami szacunku

Jarosław Parus

Działkowiec z Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Im. gen. Władysława Sikorskiego

w Kwidzynie