Informacja na temat spotkania z posłami Prawa i Sprawiedlowości - Tczew 25 maja 2013 r.

2905.2013

Pytania  w sprawie projektów ustaw o ogrodach działkowych na otwartym spotkanie połączonych zarządów  partii Prawa i Sprawiedliwości ( PiS) z mieszkańcami Tczewa.

W  dniu 25.05.2013r w gimnazjum nr1 w Tczewie odbyło się otwarte spotkanie połączonych zarządów  partii Prawa i Sprawiedliwości ( PiS) z mieszkańcami Tczewa.

Na spotkaniu ze strony  posłów obecni byli: z okręgu Gdańskiego  Anna Fotyga i Andrzej Jaworski, z okręgu Gdyńskiego Janusz Śniadek i Jarosław Selin. W spotkaniu również uczestniczył były poseł ziemi Tczewskiej Kazimierz Smoliński. Po wystąpieniu w/w posłów i innych przedstawicieli PiS nastąpiła seria pytań mieszkańców Tczewa i okolic na różne tematy. Obecny na tym spotkaniu członek Zarządu Okręgu  Gdańskiego - Polskiego Związku Działkowców  Stefan Gross w imieniu  sygnatariuszy obecnych na tym spotkaniu , w tym prezesa  Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie, Pani Gertrudy Kostuch oraz przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z ROD im. Władysława Sikorskiego Pani Lucyny  Urmanin,  zadał poniższe pytania.

1.      Czy projekt ustawy w w/w  sprawie  złożony przez  Posłów PO jest konstytucyjny biorąc pod uwagę j/n:

a)      Wydaną opinię  o niekonstytucyjności przez I Prezesa Sądu Najwyższego ,

b)   Przejęcie majątku PZD  przez  Krajowy Fundusz Ogrodowy o nie określonych kompetencjach,

c)      Art. 20  ust. 2 w/w projektu dopuszcza uiszczanie opłaty rocznej na rzecz właściciela gruntu w  kwocie  dopuszczającej  pięciokrotność  wysokości podatku rolnego ustalonego jak dla użytku rolnego , w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U.2006. Nr 136 poz. 969 ze zm.)  Jak to się ma do konstytucyjnego prawa równości aby działkowców traktować w systemie podatkowym bardziej surowo niż rolników ?

d)      Art. 65 w/w projektu (przepisy przejściowe i końcowe) stanowi iż ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014roku.

Uwzględniając ustawę  ,,Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7. Kwietnia 1989r. ( art. art.8, 9, 10, 12, 13 oraz 16 - zabraknie czasu na zarejestrowanie się stowarzyszenia ogrodowego , a ogrody w myśl prawa zostaną przekazane po 21.01.2014r. we władanie gmin  lub skarbu Państwa.

2.      Jak klub Parlamentarny PiS ocenia pozostałe  projekty  ustaw w przedmiotowej sprawie  w  tym ,, Projekt  Obywatelski  O  Ogrodach Działkowych”  i czy w pracach  nadzwyczajnej podkomisji  ustawodawczej  w/w  projekt  jest dla Posłów PiS projektem   wiodącym ?

Odpowiedzi udzielił poseł Andrzej Jaworski  zapewniając, że PiS popiera obywatelski projekt o rodzinnych ogrodach działkowych , o który w sejmie trzeba toczyć „boje” i, że w pracach  nadzwyczajnej podkomisji  ustawodawczej  w/w  projekt  jest dla posłów PiS projektem   wiodącym.  Ze względu na ograniczenia czasowe nie odniósł się do pozostałych projektów oraz w sprawie  pierwszego pytania.

Stefan Gross

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Wł. Sikorskiego

w Tczewie