Wielkie sprzątanie ogrodów działkowych w Tczewie

1105.2016

Już rozpoczęło się usuwanie dzikich wysypisk śmieci z rejonów ogrodów działkowych. Na razie są one likwidowane na koszt miasta, potem działkowcy będą musieli sami zadbać o porządek wokół ogrodów.

Gmina Miejska Tczew objęła nowym systemem gospodarowania odpadami, który obowiązuje od 01.07.2013 r. tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nieruchomości niezamieszkałe, takie jak ogrody działkowe, pozostały w tzw. systemie wolnorynkowym i powinny mieć podpisaną indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, a w zamian otrzymać pojemnik na odpady komunalne.

W związku z pojawiającym się problemem istnienia dzikich wysypisk w rejonie ogrodów działkowych, Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie wezwał wszystkie ogrody działkowe, położone na terenie Tczewa, do przedstawienia umowy na odbiór odpadów komunalnych. W przypadku braku takiej umowy, zobowiązano ogrody działkowe do jej zawarcia pod rygorem mandatu nałożonego przez Straż Miejską. Spośród jedenastu ogrodów działkowych położonych na terenie Tczewa, umowy dostarczyło dziewięć (pozostałe dwa zadeklarowały dostarczenie takiej umowy w najbliższym czasie).

Wychodząc naprzeciw potrzebom działkowiczów a jednocześnie działając w celu zniwelowania problemu dzikich wysypisk, prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki wyszedł z inicjatywą pokrycia kosztów wywozu odpadów ze wszystkich ogrodów działkowych dwukrotnie w okresie od maja do lipca b.r. przez konsorcjum Clean-Bud/PUM. Usługa polegać będzie również na wyposażeniu ogrodów działkowych w kontenery o pojemności 7m³ oraz transporcie i utylizacji zebranych odpadów. Należy dodać, że dotyczy to wyłącznie ogrodów, które mają zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych i jednocześnie ogrodów, które takie umowy przedstawiły.

Źródło: wrotatczewa.pl
M.K.