Szkolenie dla kandydatów na instruktora ogrodowego Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Pomorskiego PZD

1303.2020

Tradycją w Okręgu Pomorskim PZD jest organizowanie na przedwiośniu szkolenia dla kandydatów na instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej. Rola instruktorów SSI wszystkich szczebli jest ogromna. Najlepiej o tym wiedzą  Zarządy ROD i działkowcy w tych ogrodach, gdzie są sprawnie działający instruktorzy. Ich zadaniem jest doradztwo w zakresie prawidłowego, zgodnego z regulaminem ROD zagospodarowania działki, udział w przeglądach działek, upowszechnianie wiedzy ogrodniczej, organizacja różnego rodzaju pokazów (np. cięcia drzew), wprowadzanie nowych użytkowników działek i uświadamianie  o regulaminowym ich zagospodarowaniu.

I tak, w tym roku na przełomie lutego i marca (w kolejne trzy soboty), zgłoszeni przez Zarządy ROD – (ponad 40 osób) kandydaci uczestniczyli w wykładach o różnej tematyce. Na początek było przypomnienie prawa obowiązującego w Polskim Związku Działkowców (ustawa, statut, regulamin ROD i inne dotyczące PZD). Omówiony został ,,Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek” - uczestnicy otrzymali broszurę, a najbliższym zadaniem dla nich będzie propagowanie i wdrażanie tego programu w życie. Na kolejnych wykładach omawiana była bioróżnorodność, ekologiczna uprawa roślin z naciskiem na niechemiczną ochronę roślin, znaczenie warzyw i ziół z własnej działki.

Specjalista sadownictwa omówił dobór gatunków do uprawy na działce oraz zasady pielęgnacji, a szczególnie rodzaje i znaczenie cięcia drzew. Praktyczny pokaz cięcia  zaplanowano na dzień 14 marca, ale  ze względu na zagrożenie koronawirusem został odwołany i odbędzie się w terminie późniejszym.

Z dziedziny roślin ozdobnych omówiono dekoracyjność roślin ozdobnych przez cały rok oraz zakładanie i pielęgnację trawników i wykorzystanie trawy. Przy każdej okazji podkreślano obowiązek przestrzegania regulaminu. Prawidłowo zagospodarowany ogród jest dobrze postrzegany przez władze samorządowe i społeczność lokalną, szczególnie gdy jest to  ,,ogród otwarty”.

Po odbyciu szkolenia praktycznego z zakresu cięcia i formowania drzew owocowych uczestnicy otrzymają stosowne legitymacje ,,Instruktor Ogrodowy SSI”.

Uczestnicy na każdym spotkaniu otrzymywali materiały dotyczące omawianych tematów.

Podczas jednego ze spotkań uczestnicy szkolenia podjęli stanowisko ws. wdrażania ,,Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i działek na miarę współczesnych rodzin”

 

MHN

Galeria

Do pobrania