Spotkanie opłatkowe Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku - 22.12.2022

2112.2022

W  dniu 19 grudnia 2022 roku odbyło się cykliczne spotkanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku z udziałem Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD i pracowników biura. Omówiono bieżące sprawy PZD na szczeblu krajowym, okręgowym oraz ROD. Na zakończenie podzielono się poświęconym opłatkiem i złożono życzenia noworoczne.

 

Stefan Gross

Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku

Galeria