Program "Pomorskie dla Działkowców"

2006.2024

Do programu „Pomorskie dla działkowców” ogłoszonego i finansowanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego przystąpiło 27 gmin przedstawiając 44 wnioski przygotowane przez ROD-y.

Złożone projekty dotyczyły: budowy i remontów siedzib, budowy lub modernizacji sieci energetycznych i wodociągowych, oświetlenia, montażu monitoringu, wykonania zbiornika retencyjnego oraz modernizacja systemu drenażu, instalacji paneli fotowoltaicznych, zakupu rębaka, naprawy dróg oraz uatrakcyjnienia terenów rekreacyjnych.

Najwyżej zostały ocenione wnioski:

  • ROD „Odnowa” (Gmina Miejska Gdańsk) – modernizacja zaplecza socjalnego na potrzeby rozwoju działalności społecznej,
  • ROD „Janowo” (Gmina Miejska Rumia) – modernizacja alejki,
  • ROD „1-go Maja (Gmina Miejska Malbork) – modernizacja-remont domu działkowca,
  • ROD „Tulipan” (Gmina Miejska Czersk) – modernizacja systemu drenażu,
  • ROD „Neptun” (Gmina Miejska Starogard Gdański) – doprowadzenie sieci wodociągowej wody pitnej.

Gminy realizujące zwycięskie projekty i otrzymają pomoc finansową na łączną kwotę 100 000zł. Do 15 listopada 2024 gminy zobowiązane są złożyć sprawozdania końcowe z realizacji inicjatywy.

„Pomorskie dla działkowców” to pilotażowy, innowacyjny projekt wypracowany przez Departament Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy udziale przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców Okręgu Pomorskiego w Gdańsku.

W związku z dużym zainteresowaniem mamy nadzieję na kolejne edycje projektu w następnych latach i zwiększenie kwoty oraz ilości  ogrodów mogących liczyć na dofinansowanie.  Kontynuacja programu pozwoli na modernizację i rozbudowę infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, które pełnią bardzo ważną rolę biologiczno-środowiskową oraz społeczną w gminach w których są usytuowane.

 

Wojciech Sowa

Sekretarz Okregu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria