Krajowe Dni Działkowca 2018 r. - 28.08.2018

3008.2018

Dnia 25 sierpnia 2018 roku w hotelu Sungate Airport w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Krajowych Dni Działkowca. Obecnych było ponad 300 zaproszonych gości – przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Krajowej Rady PZD, Krajowej Komisji Rewizyjnej, a także przedstawiciele 26 okręgów PZD, członkowie zarządów ROD, zasłużeni działkowcy oraz uczestnicy konkursów krajowych. Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny „Bene”.

Rozpoczęcie uroczystości

Uroczystość otworzył Pan Eugeniusz Kondracki Prezes PZD w obecności członków Krajowego Zarządu PZD i Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej: Pani Marii Fojt, Pani Barbary Korolczuk, Pana Tadeusza Jarzębaka, Pana Stanisława Zawadki i Pana Józefa Noskiego.

W gali sztandarowej za delegacją Krajowej Rady PZD maszerowali delegaci z 13 okręgów PZD (Bydgoszczy, Legnicy, Łodzi, Piły, Podlaskiego, Pomorskiego, Poznania, Szczecina, Śląska, Toruńsko-Włocławskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wrocławia i Zielonej Góry).

Następnie odśpiewano Hymn Narodowy oraz Hymn Polskiego Związku Działkowców.

Potem głos zabrał Prezes PZD. W swoim wystąpieniu Pan Eugeniusz Kondracki podkreślił rolę, jaką odgrywają ogrody działkowe w społeczeństwie, dając możliwość kontaktu z naturą mieszkańcom miast, zarówno osobom w wieku emerytalnym, jak i młodym małżeństwom oraz dzieciom. Prezes PZD w swoim wystąpieniu zaznaczył, że rozwój ogrodów działkowych możliwy jest dzięki dobrej współpracy Związku z samorządami lokalnymi. Przypomniał również, że Związek cały czas dąży do rozwoju i powstawania nowych ogrodów działkowych.

Wystąpienia gości

Po wystąpieniu Prezesa PZD głos zabrali goście – Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Jarosław Rzepa oraz Radny Miasta Krakowa Pan Stanisław Rachwał. Prezes ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu Pan Józef Rękas wystąpił w imieniu Burmistrza Sandomierza Pana Marka Bronkowskiego. Następnie głos zabrał Prezes Okręgu PZD w Szczecinie Pan Tadeusz Jarzębak oraz Prezes ROD im. F. Kotowskiego w Skierniewicach Pan Grzegorz Ligman. List z życzeniami od Pana Posła Krzysztofa Paszyka odczytał członek Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu Pan Józef Kasprzak.

Goście przekazali Prezesowi PZD życzenia oraz upominki. Pan Eugeniusz Kondracki honorowym gościom przekazał dyplomy okolicznościowe.

Nagrody

Kolejną częścią obchodów było wręczenie odznak – „Za zasługi dla PZD” oraz „Zasłużony Działkowiec”. Odznaki „Za Zasługi dla PZD” otrzymali prezesi 20 Zarządów ROD uczestniczących w konkursie krajowym „ROD Roku 2018”, Prezesi i członkowie zarządów ROD jubileuszowych oraz zasłużeni działacze.

Złote odznaki „Zasłużony Działkowiec” otrzymało 13 działkowców, laureatów konkursu „Wzorowa Działka Roku 2018”. Odznaki wręczał Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki w towarzystwie I Wiceprezesa PZD Pana Tadeusza Jarzębaka.

Goście przekazali Prezesowi PZD życzenia oraz upominki. Pan Eugeniusz Kondracki honorowym gościom przekazał dyplomy okolicznościowe.

Kolejną częścią obchodów było wręczenie odznak – „Za zasługi dla PZD” oraz „Zasłużony Działkowiec”. Odznaki „Za Zasługi dla PZD” otrzymali prezesi 20 Zarządów ROD uczestniczących w konkursie krajowym „ROD Roku 2018”, Prezesi i członkowie zarządów ROD jubileuszowych oraz zasłużeni działacze.

Złote odznaki „Zasłużony Działkowiec” otrzymało 13 działkowców, laureatów konkursu „Wzorowa Działka Roku 2018”. Odznaki wręczał Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki w towarzystwie I Wiceprezesa PZD Pana Tadeusza Jarzębaka.

Potem Prezes PZD w towarzystwie Wiceprezesa PZD Pana Stanisława Zawadki wręczył puchary i dyplomy 23 prezesom zarządów ROD Jubileuszowych – 3 ROD z okazji 40-lecia, 1 ROD z okazji 50-lecia, 1 ROD z okazji 55-lecia, 4 ROD z okazji 60-lecia, 2 ROD z okazji 65-lecia, 5 ROD z okazji 70-lecia, 2 ROD z okazji 85-lecia, 4 ROD z okazji 90-lecia i jednemu ROD („Elżbieta” w Chorzowie) z okazji 100-lecia istnienia.

Następnie Pan Józef Noski, Prezes Okręgu Śląskiego i Przewodniczący Krajowej Komisji Konkursowej na scenę zaprosił delegacje z ROD nagrodzonych w konkursie krajowym „ROD Roku 2018”

Puchary, dyplomy oraz tablice okolicznościowe wręczał Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki w towarzystwie I Wiceprezesa PZD Pana Tadeusza Jarzębaka członkom zarządów z 9 wyróżnionych ROD oraz z 12 ROD, które zostały laureatami konkursu.

Zdobywcą I miejsca i tytułu „Najlepszy ROD Roku 2018” został ROD „Odrodzenie” w Zabrzu.

Potem na scenę zostali zaproszeni działkowcy, którzy brali udział w konkursie „Wzorowa Działka 2018 roku”.

Prezes PZD wraz z I Wiceprezesem PZD wręczyli zwycięzcom konkursu dyplomy oraz zestawy książek. Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu ogrodniczego, ze względu na dużą wagę i objętość, laureaci oraz wyróżnieni otrzymają drogą pocztową.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandarów uczestnicy Krajowych Dni Działkowca mieli okazję wysłuchać występu zespołu „Bene” i wzięli udział w zabawie tanecznej.

Uroczystości zakończył wspólny posiłek, podczas którego można było porozmawiać i wymienić się refleksjami z uroczystości

Małgorzata Wójcik

Zdjęcia: Adam Chełstowski

Galeria