Informacja o pracy Ośrodka Finansowo - Księgowego

1207.2022

Uprzejmie informujemy, że każda środa i czwartek są dniami pracy wewnętrznej Ośrodka Finansowo - Księgowego. Zapraszamy interesantów w pozostałe dni tj. poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach od 8.00 do 15.00