Kolegium Prezesów w powiecie tczewskim rozpoczęło działalność w nowej kadencji 2019-2023

1308.2019

W dniu 12 sierpnia 2019 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Władysława Sikorskiego w Tczewie odbyło się pierwsze posiedzenie w nowej kadencji Kolegium Prezesów w powiecie tczewskim, podczas którego dokonano wyboru z grona stałych członków Kolegium przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.  Pierwsze posiedzenie zostało zwołane przez Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD Pana Józefa Matwiesa. W posiedzeniu Kolegium Prezesów w powiecie tczewskim brali udział Prezesi i Wiceprezesi Zarządów 10 ROD oraz Pierwszy Wiceprezes Pan Mieczysław Kamiński Okręgu Pomorskiego.

Kolegium Prezesów wybrało ze swego grona stałych członków kolegium:

Przewodniczącego -  Mieczysława Żuchlińskiego Prezesa Zarządu ROD im. Sambora w Lubiszewie

Zastępcę Przewodniczącego - Mariana Okapca Prezesa Zarządu ROD im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tczewie

Sekretarza - Wojciecha  Flisikowskiego Prezesa Zarządu ROD im. Księcia Sambora II w Tczewie.

Ponadto podczas posiedzenia Prezes Okręgu omówił bieżące sprawy związane z przygotowaniem do X Okręgowego Zjazdu Delegatów oraz do XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

 

Stefan Gross

Wiceprezes  Zarządu ROD  im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tczewie

Zdjęcie:

Dom  Działkowca  ROD im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tczewie”

 

Galeria