Starogardzcy Prezesi ROD na pomoc bezdomnym

3110.2018

Jeszcze kilka dni temu było ciepło i słonecznie. Patrząc na kalendarz, nie możemy zapomnieć, że nadchodzi zima, czas trudny dla osób bezdomnych, które bez naszej pomocy mogą sobie nie poradzić z ujemnymi temperaturami, wychłodzeniem organizmu. Takie warunki mogą być przyczyną bezpośredniego zagrożenia życia.

Starogardzcy prezesi ROD widząc konieczność pomocy osobom nie posiadającym dachu nad głową, jak co roku wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd. 16 listopada br. wspólnie z przedstawicielami Policji, parafialnego Zespołu Caritas przeanalizowano formy współpracy, przedyskutowano i skoordynowano formy działań, wymieniono dotychczasowe doświadczenia. Formy wsparcia osób bezdomnych wskazała p. Urszula Ossowska – dyrektor ośrodka. W okresie zimowym pracownicy socjalni MOPS wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej będą monitorować miejsca niemieszkalne, w których gromadzą się osoby bezdomne. Natomiast prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych zadeklarowali niezwłoczne informowanie Ośrodka, Straży Miejskiej i Policji o zasiedleniach altan przez osoby bezdomne.

Na tablicach ogłoszeń wszystkich ROD w najbliższych dniach zostaną wywieszone informacje opracowane przez MOPS, określające, gdzie szukać pomocy i jaką pomocą mogą być objęci w okresie zimy osoby bezdomne.

Bogdan Grzela

Galeria