List Prezydenta Miasta Starogard Gdański

2602.2014

Prezydent Miasta Starogard Gdański wystosował list do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.

"Trudno nie doceniać roli, jaką ogrody działkowe odgrywają w życiu społecznym miasta. Stanowią one niezwykle istotny element miejskiego krajobrazu podnosząc jego walory estetyczne oraz, co ważniejsze, pozwalają wielu mieszkańcom odnaleźć chwilę wytchnienia od zgiełku i zabiegania. Korzystający z ogrodów działkowcy to obywatele, dla których ich działka jest często jedynym miejscem spędzania wolnego czasu oraz daje im możliwość wzbogacania swoich skromnych budżetów domowych."

Pełna treść listu dostępna poniżej: List Prezydenta Miasta Starogard Gdański do Prezydenta RP