Spotkanie z Przedstawicielem Pomorskiego Oddziału ARiMR w Gdyni z Zarządami ROD poświęcone pozyskiwaniu grantów przez ROD

0808.2022

Spotkanie z Przedstawicielem Pomorskiego Oddziału ARiMR w Gdyni z Zarządami ROD poświęcone pozyskiwaniu grantów przez ROD

 

W dniu 08.08.2022 roku w Okręgu Pomorskim PZD na Sali Szkoleniowej odbyło się spotkanie pracownika Pomorskiego Oddziału ARiMR w Gdyni z Zarządami ROD poświęcone pozyskiwaniu grantów przez ROD w programie pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach konkursu ogłoszonego przez ARiMR.

 

Z ramienia ARiMR w spotkani uczestniczył Pan Jan Kołodziejski – Zastępca Kierownika Bira Wsparcia Inwestycyjnego Pomorskiego Oddziału ARiMR w Gdyni.

 

Okręg Pomorski PZD w Gdańsku prezentował członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku Dyrektor biura Okręgu Andrzej Łockiewicz, który w imieniu Prezesa Okręgu przywitał uczestników spotkania. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 10 Zarządów ROD Okręgu Pomorskiego PZD.

 

            Andrzej Łockiewicz przypomniał, przybyłym na spotkanie, obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne wprowadzone Uchwałami Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD.

Następnie poprosił przedstawiciela ARiMR o zabranie głosu.

 

Przedstawiciel ARiMR w sposób fachowy i szczegółowy omówił: - procedurę konkursową - sposób wypełniana wniosków.

Przedstawiając prezentację dotyczącą przygotowywania wniosków o grant, pokreślił, że terminy jakie są związane ze składaniem i realizacja grantów muszą być przestrzegane. Odpowiedział na pytania i wątpliwości działkowców dotyczące wypełnienia wniosków.

 

Spotkanie zakończył Dyrektor biura, który podziękował przedstawicielowi Agencji za poświęcony czas i udział w spotkaniu. Następne spotkanie planowane jest w pierwszej dekadzie września 2022r.

 

Dyrektor biura

mgr inż. Andrzej Łockiewicz

Galeria