Współpraca działkowców i Policji przeciw włamaniom i kradzieżom

1512.2018

Włamania to plaga, która nęka co jakiś czas ogrody działkowe. W ostatnich dwóch miesiącach ogrody położone w gdyńskiej dzielnicy Mały Kack nawiedziła plaga włamań. Nie tylko włamania są zmorą działkowców, dokuczliwe jest też niszczenie mienia pozostającego w altanach.

W celu przeciwdziałania tym wszystkim zjawiskom, na wniosek gdyńskiego kolegium, oraz przy wsparciu Rzecznika Komendy Miejskiej Policji w Gdyni komisarza Krzysztofa Kuśmierka w dniu 13 grudnia 2018 r. odbyła się narada robocza zarządów ROD im. Kmdr. ppor. Grudzińskiego, ROD Nadmorskiego i ROD im. A. Domagalskiego.

Podczas narady szukano rozwiązań przeciwdziałania zaistniałej patologii. Okres jesienno-zimowy jest trudny z powodu małej liczby osób przebywających w tym czasie w ogrodzie.

Policja prosiła o przekazywanie na wskazane numery telefonów wszelkich zauważonych nieprawidłowości lub w przypadku zaistnienia sytuacji, które mogą spowodować powstanie ewentualnych szkód.

Pan Krzysztof Milosz – Komendant Komisariatu zobowiązał się skierować w rejon ogrodów więcej patroli pieszych i zmotoryzowanych w różnych godzinach w ciągu doby.

Z narady wypłynął wspólny wniosek o konieczności zacieśnienia współpracy i obopólnego działania na korzyść utrzymania porządku i bezpieczeństwa.

Leonard Niewiński

sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria