Bieżące wydarzenia

0710.2022

Komisja Senacka przyjęła propozycje działkowców w sprawie cen prądu! - 06.10.2022

 

Jak Państwa informowaliśmy, PZD przygotował propozycję zmian w  ustawie w sprawie ochrony odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. Chodzi o dostosowanie nowych przepisów do specyfiki ogrodów działkowych, aby również działkowcy skorzystali z preferencyjnych cen za prąd.

W dniu 6 października sprawę tę rozpatrywała senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, która przyjęła poprawkę proponowaną przez PZD. Oznacza to, że poprawiona ustawa będzie wkrótce rozpatrywana przez Senat, który prawdopodobnie uchwali tę ustawę wraz z korzystną zmianą dla działkowców. Jeżeli tak się stanie, to wówczas zmodyfikowana ustawa wróci do Sejmu, gdzie nastąpi ostateczne głosowanie nad zmianami wprowadzonymi przez Senat. Mamy nadzieję, że ostateczny kształt ustawy uwzględni zapisy korzystne dla milionowej społeczności polskich działkowców.