Stanowisko Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku z 16.01.2019 r. w sprawie sprzeciwu wobec zmian wprowadzonych w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska"

2101.2019

Do pobrania