List Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej do Klubu Parlamentarnego PO

1410.2014

"W związku z prasowymi doniesieniami o opracowaniu przez posłów z Klubu PO projektu ustawy nowelizującej ustawę prawo budowlane w zakresie dotyczącym "altan" w ROD, uprzejmie informujemy, iż w dniu 9.10.14 r. do Marszałka Sejmu przekazano, poświęcony temu zagadnieniu, obywatelski projekt ustawy, pod którym podpisy złożyło 700 000 osób. W ich imieniu zwracamy się do Pana o rozważenie możliwości wycofania się przez Klub PO ze składania osobnego projektu ustawy" - pisze do  Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej -Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN".

Pełna treść listu dostępna pod poniższym linkiem:

Komitet_Inicjatywy_Ustawodawczej