STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ DZIAŁKOWCÓW ROD "LEŚNA DOLINA" dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw w tzw. ustawie "śmieciowej"

2503.2019

                                                                                                                                                  

      STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ DZIAŁKOWCÓW ROD "LEŚNA DOLINA"

          dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw

          w  tzw. ustawie "śmieciowej".

 

 

          Działkowcy ROD "Leśna Dolina" w Kwidzynie nie zgadzają się z projektem odpłatności za wywóz śmieci z ogrodów PZD w wysokości 51,10 zł za jeden worek śmieci, co jest rzeczą absurdalną i wyliczoną chyba z gwiazd (nawet za segregowane odpady). Jak wszyscy dobrze wiemy, na ogrodach przewaga odpadów to są odpady roślinne, które są kompostowane zgodnie z regulaminem ROD, który wręcz nakazuje mieć na działce kompostownik. Większość ogrodów wywozi śmieci na tzw. telefon co jest bardzo mądrym i ekonomicznym sposobem dla ogrodu. Według wyliczeń kontener o poj. 1100 litrów będzie kosztował 511,00 zł i licząc skromnie wywóz trzy razy w miesiącu będzie kosztował ogród 1533,00 zł. Nie wiemy jakie ogrody będzie na to stać. Uważamy, że jest to robione specjalnie przeciw naszym działkowcom, żeby zniechęcić ich do dzierżawy działkowej, a następnie do likwidacji ogrodu i otworzenie szerokiej bramy dla deweloperów. Nikt inny, jak przede wszystkim działkowcy, dbają o ekologię i porządki przy swoich działkach i ogrodach, bo jest to też w ich ogólnym interesie. Jak do tej pory wywózki śmieci był dobrym sposobem i sprawdzały się w życiu PZD. Natomiast proponowane zmiany w ustawie przez Ministra Środowiska będą stale zwiększały koszta wywozu odpadów, natomiast co do systemu odbioru odpadów z ogrodów budzi dużo uwag. Metoda wywozu na telefon wg  potrzeb ogrodu jest jak do tej pory najekonomiczniejszym i dobrym rozwiązaniem, i nie wywozi się puste zbiorniki bo jest ustawowy termin ich wywozu. Działkowcy płacą za wywóz śmieci w miejscu zamieszkania i tu należałoby zastanowić się dla nich nad ulgą odpłatności za śmieci komunalne, oraz za kompostowanie odpadów zielonych. Trzeba pamiętać też, że okres produkowania odpadów trwa od wiosny do jesieni. Mamy nadzieję, że nasze głosy będą brane pod uwagę przy nowelizacji ustawy "śmieciowej", i będą przychylne naszym ogrodom.

 

 

              Z wyrazami szacunku Zarząd ROD "Leśna Dolina" oraz działkowcy

 

   Niniejsze stanowisko wysyłamy do:

  -  Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP.

  -  Prezesa  Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego.

  -  Prezesa Okręgowego Zarządu Pomorskiego Pana Józefa Matwiesa.

Galeria