Spotkanie wigilijno-opłatkowe w Tczewie

0912.2019

W dniu 6.12.2019 r. w restauracji Piaskowa w Tczewie odbyło się po raz kolejny spotkanie wigilijno-opłatkowe Kolegium Prezesów ROD Tczewa i Lubiszewa wraz z zaproszonymi gośćmi:

● Prezydentem Miasta Mirosławem Pobłockim,

● Zastępcą Prezydenta Miasta ds. gospodarczych Adamem Burczykiem

● Sekretarzem Miasta Katarzyną Mejną,

● Naczelnikami Wydziałów Miasta Tczewa,

● delegacją PZD Okręgu Pomorskiego z Prezesem Józefem Matwiesem, I Wiceprezesem Mieczysławem Kamińskim, Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusławem Dąbrowskim oraz pracownikami Biura Okręgu Beatą Milianowską i Marianną Hukała-Niemczuk,

● duchowieństwem miasta Tczewa,

● przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Tczewie,

● przedstawicielami gminy Tczew

● oraz prezesami spółek miejskich.

W imieniu społeczności działkowej podziękowanie za przybycie na spotkanie zaproszonym gościom i Prezesom ROD złożył Przewodniczący Kolegium Prezesów w Powiecie Tczewskim Mieczysław Żuchliński. Modlitwie przewodniczył proboszcz parafii pw.  św. Józefa ks. Antoni Dunajski. Po podzieleniu się opłatkiem zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej kolacji, która odbyła się w serdecznej i rodzinnej atmosferze. W imieniu Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku piękne życzenia świąteczne wszystkim uczestnikom uroczystej kolacji wigilijnej złożył I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego Mieczysław Kamiński.

Tczewskie Wigilie to już długoletnia tradycja, okazja do rozmów, wymiany doświadczeń w świątecznej oprawie i niezwykle miłej atmosferze, którą wprowadzili wszyscy obecni.

Beata Milianowska

dyrektor biura Okręgu Pomorskiego

Galeria