Działkowcy przy „okrągłym biało-czerwonym stole” z Prezydent Dulkiewicz

0108.2019

W spotkaniu zorganizowanym przez Prezydent Aleksandrę Dulkiewicz, jej zastępców oraz dyrektorów poszczególnych wydziałów w gdańskim magistracie i prezesów miejskich spółek w dniu 31 lipca 2019 r. na gdańskiej Morenie wzięli udział przedstawiciele działkowców oraz biura Okręgu. Mimo licznie przybyłych mieszkańców, którzy chcieli rozmawiać bezpośrednio z Panią Prezydent Dulkiewicz, działkowcom udało się porozmawiać o problemie ewentualnej likwidacji gdańskich ROD wynikającej z uchwalonego Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju dla miasta Gdańska.

Przedstawiciele działkowców oraz Okręgu w bezpośredniej rozmowie zaapelowali do Pani Prezydent o przychylne odniesienie się do kwestii zachowania funkcji dotychczasowych rodzinnych ogrodów działkowych w Gdańsku i uwzględnienie wysłanych na początku roku 2019 wniosków odnoszących się do zachowania terenów ROD jako stałych terenów zieleni działkowej. Argumentując swój apel przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców wskazali, że dzielnice miast, w tym właśnie Morena są w dużym stopniu zabetonowane, do tego położenie na wzgórzach morenowych przy coraz częstszych opadach nawalnych, stwarza ogromne zagrożenie dla podtopień. Tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych stanowią obszary wchłaniania wód opadowych, są zielonymi płucami miast. Rodzinne Ogrody Działkowe zrzeszone w Polskim Związku Działkowców są sprzymierzeńcem miast dążącym do zachowania jak najlepszej kondycji przestrzeni przeznaczonej do aktywnego wypoczynku, integracji, edukacji i ekologii, a to wszystko w warunkach naturalnych, wśród zieleni, ciszy i spokoju, na świeżym powietrzu, dlatego też nie ewentualna likwidacja, ale otwarcie ROD na społeczność miejską powinno być celem w działaniach podejmowanych przez władze samorządowe.

Temat przedstawiony przez przedstawicieli PZD został odnotowany przez asystentkę Pani Prezydent. Należy mieć nadzieję, że zostanie pozytywnie zaopiniowany w gdańskim magistracie.

 

BM

Galeria