Stanowisko Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD

1511.2013

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych w Gdyni

81-533 Gdynia, ul. Grodnieńska 24        

                                                      

Pan Donald Tusk

Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

                              

Stanowisko Prezesów, Zarządów oraz Komisji Statutowych Gdyńskich Ogrodów Działkowych, obradujących w dniu 14 listopada 2013.

                                               Szanowny Panie Premierze!  

My członkowie Polskiego Związku Działkowców skupieni w gdyńskich ogrodach wyrażamy swój kategoryczny sprzeciw przeciwko opieszałości w konstruowaniu nowej ustawy o ROD.

Brak rzetelnych i konstruktywnych rozwiązań. Próby podziału środowiska ogrodowego poprzez uwłaszczenie, wzbudzają nasz gniew i oburzenie.

Panie Premierze, wielokrotnie działkowcy, w swoich wystąpieniach udowadniali swoje przywiązanie i oddanie do ogrodów działkowych. W imię, jakich racji, Pan i kierowana przez Pana Platforma Obywatelska podjęliście działania przeciwko własnym obywatelom – działkowcom? Tyle jest zła i nierozwiązanych problemów w naszym kraju. Czy likwidacja Polskiego Związku Działkowców miała wpływ na ich rozwiązanie?

Zdziwieni jesteśmy faktem, że obecni rządzący z takim zacietrzewieniem i uporem występują przeciwko nam działkowcom. Za wszelką cenę niszczycie nasz olbrzymi dorobek – ogrody działkowe. Obecne działania wobec działkowców nie można nazwać niczym innym jak wandalizmem politycznym.

Dla nas mieszkańców Pomorza, wszelkie dotychczasowe działania związane z ogrodami działkowymi są bardzo bolesne.

Kategorycznie żądamy przyspieszenia tempa prac i uchwalenia nowej ustawy, zgodnej z konstytucją i naszymi oczekiwaniami.

   

Z ogrodowym pozdrowieniem

uczestnicy spotkania