Prezydium KR PZD udzieliło kolejnych pożyczek dla ROD z Funduszu Samopomocowego PZD

0806.2016

W dniu 7 czerwca 2016 r. Prezydium OZ PZD na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Prezydium OZ PZD wniosków zarządów ROD udzieliło pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD dla:

  1. ROD „Relaks” w Ełku - w kwocie 30 000 zł - na przyłącze wodociągowe
  2. ROD „Kalinka” w Pile - w kwocie 20 000 zł - na remont stacji transformatorowej
  3. ROD „Malwa” w Pile - w kwocie 20 000 zł - na remont odcinka rurociągu wodociągowego
  4. ROD im. A. Waszkiewicza w Pile - w kwocie 20 000 zł - na remont skrzynek energetycznych
  5. ROD „Słoneczny Stok” w Suchym Lesie - w kwocie 50 000 zł - na płot
  6. ROD „Szarotka” w Suchym Lesie - w kwocie 40 000 zł - na rozbudowę sieci wodnej.

Łącznie pożyczkę otrzymało 6 ROD na łączną kwotę 180 000 zł.

Zachęcamy wszystkie ogrody z korzystania z tego rodzaju wsparcia finansowego. Jest to bardzo korzystna propozycja, która sprawdza się w Związku od ponad 12 lat. Przez szereg lat skorzystało z niej wiele ogrodów, które mogą się teraz cieszyć nową bądź wyremontowaną infrastrukturą. Główne zalety tej pomocy finansowej to bardzo niskie oprocentowania – 2 % w skali roku (w 2016 r.) i możliwość spłaty pożytki przez wiele lat - do 5 lat (maksymalnie 10 rat).

Więcej informacji dotyczących wymagań formalnych przy składaniu wniosku o pożyczkę z FS PZD jest dostępnych na stronie internetowej PZD w zakładce: http://pzd.pl/fundusze.html. (Fundusz Samopomocowy PZD).