Działkowcy w Sejmie RP

1310.2014

Podczas składania podpisów poparcia dla projektu „Stop rozbiórkom altan”, delegacja działkowców została przyjęta przez wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego z PiS. W spotkaniu z marszałkiem wzięli udział: posłowie PiS Bartosz Kownacki i Wojciech Zubowski, przewodniczący delegacji wiceprezes KR PZD Tadeusz Jarzębak – prezes OZ PZD w Szczecinie, mecenas Tomasz Terlecki – wicepełnomocnik komitetu „Stop Rozbiórkom Altan”, Barbara Kokot – prezes OZ PZD w Bydgoszczy, Józef Noski – prezes OZ Śląskiego PZD, Agnieszka Sycz – prezes OZ Podkarpackiego PZD.

Więcej: Spotkanie u wicemarszałka Marka Kuchcińskiego

9 października przedstawiciele Komitetu „Stop rozbiórkom altan” przekazali do  Sejmu blisko 700 000 podpisów poparcia złożonych pod obywatelskim projektem ustawy, mającym na celu obronę altan przed masową rozbiórką. Złożenie podpisów poprzedziło spotkanie z wicemarszałkiem Sejmu Eugeniuszem Grzeszczakiem, który spotkał się z delegacją działkowców w imieniu marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. Działkowców reprezentowali: prezes PZD Eugeniusz Kondracki, pełnomocnik Komitetu mecenas Bartłomiejem Piech, prezes OZM PZD Zygmunt Kacprzak, prezesem OZ Wrocław Janusz Moszkowski, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt. W spotkaniu wzięli także udział:  poseł  Stanisław Kalemba, poseł Piotr Zgorzelski oraz poseł Dariusz Dziadzio.

Więcej: Wicemarszałek Sejmu E. Grzeszczak: Sejm nie będzie przedłużał prac nad projektem „Stop rozbiórkom altan"  

Delegacja Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan”   z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim, mec. Bartłomiejem Piechem – pełnomocnikiem Komitetu oraz prezesami okręgów PZD: Łódzkiego – Izabelą Ożegalską, Toruńskiego-Włocławskiego – Piotrem Gadzikowskim,  Mazowieckiego – Zygmuntem Kacprzakiem, Śląskiego – Józef Noskim, została przyjęta przez wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha z SLD. W spotkaniu udział wziął także wieloletni przyjaciel działkowców – poseł Zbigniew Zaborowski (SLD). Pełnomocnik Komitetu mec. Piech przekazał wicemarszałkowi symboliczne 1000 podpisów z ziemi toruńskiej, złożonych pod projektem inicjatywy obywatelskiej wraz z prośbą o poparcie i osobiste zaangażowanie się w sprawę obrony altan.

Więcej: Działkowcy u wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha