Informacja dla ROD z Okręgu Pomorskiego PZD, które dotychczas nie złożyły wniosku o grant z programu ARiMR

0310.2022

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku informuje Rodzinne Ogrody Działkowe, które nie planują samodzielnie występować z wnioskiem o przydzielenie grantu w ramach konkursu ARiMR „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, iż Okręgowy Zarząd Pomorski PZD planuje złożyć wnioski zbiorcze do ARiMR. Przedmiotem wniosku o grant planuje się zadanie w zakresie sporządzenia planu zagospodarowania ROD albo/i zakupu rębaka z mobilnym zasiekiem.

Podmiotem uczestniczącym może być ROD, który nie planuje występować z indywidualnym wnioskiem o grant do ARiMR.

Zainteresowane Ogrody wnioskiem zbiorczym o przydzielenie grantu, sporządzanym przez Biuro Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku prosi o pilny kontakt w formie mailowej na adres: gdansk@pzd.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisywać: „Przystąpienie do wniosku zbiorowego o grant ARiMR”.

Zarząd ROD powinien podjąć jedną lub dwie z niżej wskazanych uchwał oraz przesłać do Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku:

  1. Uchwała Zarządu ROD ws. planu zagodpodarowania ROD albo
  2. Uchwała Zarządu ROD ws. rębaków z mobilnym zasiekiem.

Jeżeli ROD posiada plan zagospodarowania ROD wniosek zbiorowy może dotyczyć tylko zakupu rębaka. O zakwalifikowaniu ROD wnioskiem zbiorczym decyduje kolejność zgłoszeń.

Marcin Matyszkiewicz

Starszy Inspektor ds. terenowo-prawnych Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria

Do pobrania